Unik konferenslokal med mötesrum/mötesplats i centrala Linköping

Artivities


Art@home
Att välja konst är en konst. Att hänga konst är också en konst. Läs mer.


Konstprovning
Galleri BLÅ erbjuder Konstprovning där du får lära känna konsten på olika sätt. Läs mer.


Konstpaus
Galleri BLÅ erbjuder en Konstpaus under ditt möte. Läs mer.


Konster lockar till nyfikenhet,  upptäck nya sinnen som leder till samtal om det oväntade.  Nyfiken på vad du ser, inte ser,  känner när du möter konsten , vad andra ser, inte ser,  känner  - hur ni kan mötas genom konsten och nya perspektiv. Konsten kan bidra till utveckling och är en bärande kraft för nyfikenhet.

Konst ställer frågor till dig!

Konsten har inget facit . Om alla tänker likadant är det inte någon som tänker.

Konst är som att låna någons hjärna!

Konstnären bjuder in andra till det de själva ser och öppnar upp för nya perspektiv.

Konst skapar friktion!

Först när du upplever något som sätter igång ditt emotionella system kan du åstadkomma förändring.


 

 Lena Lyckenvik - 0705 883428 - welcome@artivity.se


© 2020 Artivity